Prodamo kmetijska zemljišča, po večini gozdna zemljišča po namenski rabi. Cca. skupno 15 hektarjev površin. Parcele ležijo v katastrskih občinah Dane pri Divači in Podgrad. Največji sklopi parcel v enotnem kosu znašajo 2 x 38.000m2, 2x 25.000, 1x 15.000 m2 ter nekaj zemljišč z manjšo površino. Za seznam parcel nas kontaktirajte.